Περί Βλακ Friday

Black ή βλακ Friday! Άλλη μια ξενόφερτη Αμερικανιά που υιοθετήθηκε από τους εδώ ιθαγενείς, έρχεται αφενός μεν να τονίσει την αντίφαση των δύο κόσμων και…

Περισσότερα Περί Βλακ Friday