Συνταρακτικες αποκαλύψεις, που αφορούν τις μαζικές εξοντώσεις ζώων της αστικής και άγριας πανίδας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια… Φόλες θέλουν τα κεφάλια τους!!!

Λοιπόν για να τελειώνουμε: Τις ΦΟΛΕΣ τις ρίχνουν δύο ομάδες (υπ)ανθρώπων: Α. Οι ΔΗΜΙΟΙ και οι πέριξ αυτών παρακρατικοι, εμμισθοι ζωοκτονοι Β. Οι ΚΥΝΗΓΟΙ Οι…

Περισσότερα Συνταρακτικες αποκαλύψεις, που αφορούν τις μαζικές εξοντώσεις ζώων της αστικής και άγριας πανίδας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια… Φόλες θέλουν τα κεφάλια τους!!!