Το μονο που θα αφήσουν οι συνεχόμενες εκλογες είναι βαθειά τραύματα σε διποδους και τετραποδους…

Θέλουμε να δουμε μετά τις εκλογές ποιό θα είναι το πλάνο σας για τα αδέσποτα πραγματικά… Τόσες ημέρες παρακολουθουμε και διαβάζουμε. Ο ένας γράφει το…

Περισσότερα Το μονο που θα αφήσουν οι συνεχόμενες εκλογες είναι βαθειά τραύματα σε διποδους και τετραποδους…