Δεν υπάρχουν λόγια… Οπως πάντα, οι απλοί πολίτες, τα παιδια και οι τετράποδες ψυχές, είναι τα τραγικα θύματα των πολέμων

Γνωρίζουμε πόσο οδυνηρό είναι να εκτίθεσαι σε εικόνες οδύνης και βίας σε ζώνες πολέμου και συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο – καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να…

Περισσότερα Δεν υπάρχουν λόγια… Οπως πάντα, οι απλοί πολίτες, τα παιδια και οι τετράποδες ψυχές, είναι τα τραγικα θύματα των πολέμων