Τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και την αβεβαιότητα που επιφέρουν για το μέλλον της χώρας μας και τον λαό της, ανθρώπους και ζωα, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον

Σήμερα είναι ο διπλανός σου, αύριο μπορεί να είσαι εσύ και τα ζωα σου! Μπορεί να μην είναι πυρκαγιά! Μπορεί να είναι πλημμύρα! Σεισμός! Οτιδήποτε!…

Περισσότερα Τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και την αβεβαιότητα που επιφέρουν για το μέλλον της χώρας μας και τον λαό της, ανθρώπους και ζωα, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον