Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ηχούν σειρήνες για τα πάντα και δεν γίνεται τίποτε για την προστασία των ανθρώπων και των ζώων

Ηχούν σειρήνες και μετά άνθρωποι και ζωα πνίγονται, καίγονται και απλά τρομοκρατούνται. Την Δευτέρα θα ηχήσουν σειρήνες πολέμου (?) σε όλη τη χώρα για 5…

Περισσότερα Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ηχούν σειρήνες για τα πάντα και δεν γίνεται τίποτε για την προστασία των ανθρώπων και των ζώων