Περί υπερθέρμανσης του πλανήτη και άλλα παραμύθια

Μια σπουδαία άποψη για τα κατορθώματα των κατόχων του χρήματος στον έλεγχο των λαών, για συνεχή αύξηση των δικών τους εσόδων και εφαρμογή των τεχνικών…

Περισσότερα Περί υπερθέρμανσης του πλανήτη και άλλα παραμύθια