Όποιος αγαπάει την κοινωνία και τον οίκο του , δεν εμπλέκεται ούτε ως ψηφοφόρος, ούτε ως υποψήφιος στις νοθεκλογικές διεργασίες, με τα μαστορευμένα από τα κεντρικά, αποτελέσματα των εκλογέων

Τους νέους περιφερειάρχες και δημάρχους τους έχει ήδη επιλέξει το Σύστημα. Οι ψήφοι σας καταχωρημένοι σε έντυπα, θα πάνε στα τοπικά Πρωτοδικεία και θα καταστραφούν…

Περισσότερα Όποιος αγαπάει την κοινωνία και τον οίκο του , δεν εμπλέκεται ούτε ως ψηφοφόρος, ούτε ως υποψήφιος στις νοθεκλογικές διεργασίες, με τα μαστορευμένα από τα κεντρικά, αποτελέσματα των εκλογέων