Αποκτήνωση χωρίς όρια! Ναρκοπεδιο 195 δηλητηριασμενων δολωμάτων σε ορεινή περιοχή της Θεσσαλίας. Βρέθηκαν πολλά νεκρά ζώα

195 φόλες βρέθηκαν σε ορεινή περιοχή. Σκύλοι και άγρια πτηνά βρήκαν φρικτό θάνατο. Ο αριθμός των δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα και πιθανώς…

Περισσότερα Αποκτήνωση χωρίς όρια! Ναρκοπεδιο 195 δηλητηριασμενων δολωμάτων σε ορεινή περιοχή της Θεσσαλίας. Βρέθηκαν πολλά νεκρά ζώα