Μία από τις μεγαλύτερες αθλιότητες της “επιστήμης” σε βάρος των ζώων … Τα τέρατα δεν έχουν ντροπή

Θα έπρεπε όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα να τιμωρηθούν παραδειγματικά, ώστε να μην ξαναγίνουν δολοφονίες”στο όνομα της επιστήμης” … Θα μπορούσαν να στείλουν…

Περισσότερα Μία από τις μεγαλύτερες αθλιότητες της “επιστήμης” σε βάρος των ζώων … Τα τέρατα δεν έχουν ντροπή