Όχι Συνάνθρωπε! Δεν είσαι ιδιοκτήτης κανενός

Η σκέψη της ευθανασίας επειδή κουράστηκες, δολοφονεί την ηθική. Η πράξη της ευθανασίας επειδή θέλεις ν’ αποφύγεις το δικό σου πόνο, καταργεί το δίκαιο. Είναι…

Περισσότερα Όχι Συνάνθρωπε! Δεν είσαι ιδιοκτήτης κανενός