Η ιατρική διέπεται από την Ιπποκρατική αρχή “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”

Οι γονάδες (όρχεις και ωοθήκες) δεν αφορούν μόνο την αναπαραγωγή αλλά παράγουν ορμόνες από την ισορροπία των οποίων εξαρτάται η φυσιολογία, η υγεία & η…

Περισσότερα Η ιατρική διέπεται από την Ιπποκρατική αρχή “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”