Παρατηρητήριο Κακοποίησης Ζώων (Αnimal Abuse Archive)

Το Παρατηρητήριο Κακοποίησης Ζώων (Αnimal Abuse Archive), δημιουργήθηκε απο το ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, προκειμένου να τηρείται ένα αρχείο κακοποιήσεων, το οποίο…

Περισσότερα Παρατηρητήριο Κακοποίησης Ζώων (Αnimal Abuse Archive)