Γενοκτονίες-ζωοκτονιες. Έχει πολλά ο μπαξές των παρακρατικών ναζί. Μοιράζουν φόλες, ακόμα και σε ανάπηρα και τυφλά ζώα. Φόλα σε όσους ρίχνουν φολα, λοιπόν!

Μπορουμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους που ειναι αδιάφοροι απέναντι στα ζώα. Η σαδιστική βια όμως απέναντι σε κάθε ζώο μας ξεπερνα. Όποιος μπορεί να βρει…

Περισσότερα Γενοκτονίες-ζωοκτονιες. Έχει πολλά ο μπαξές των παρακρατικών ναζί. Μοιράζουν φόλες, ακόμα και σε ανάπηρα και τυφλά ζώα. Φόλα σε όσους ρίχνουν φολα, λοιπόν!